Om oss

Sinikka Mäkivierikko

Sinikka

Arbetar sedan 1986 som grafisk formgivare, illustratör och konstnär (främst akvarell). Har även arbetat som programledare (TV-2 Finland, barnprogram), lärare i språk (vuxenutbildning), musiklärare, bildlärare (högstadiet, gymnasiet, vuxenutbildning), översättare och redaktör.

Utbildningar:
  • filosofie kandidatexamen i konstvetenskap (2002), Stockholms universitet;
  • examen (3-årig allmän linje) (1983), Konstindustriella Högskolan i Helsingfors
  • studier i musikvetenskap (ca 20 p) (1978), Helsingfors universitet
  • kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (engelsk filologi, nordisk filologi, pedagogik, retorik) (1977), Tammerfors universitet


Aram Mäkivierikko

Aram

Aram har gjort hemsidor sedan 1998, webbapplikationer i PHP sedan 2002 och webbapplikationer i ASP.NET sedan 2008. Han kan både MySQL- och MS-SQL-databaser. Sedan 1998 har han vid sidan om sina studier arbetat som datorkonsult och hjälpt privatpersoner och småföretag med datorrelaterade problem, installation av mjuk- och hårdvara samt utbildning i användning av bl.a. Microsoft Office och Adobe Creative Suite.

Sedan augusti 2010 är Aram heltidsanställd på Multisoft Consulting och har därför tills vidare ej möjlighet att ta emot nya webb- eller datorsupportuppdrag.

Utbildningar:
  • kandidatexamen i datavetenskap (2009), Uppsala Universitet
  • civilingenjörsexamen i energisystem (2007), Uppsala Universitet